При полагане в нов гроб

1. Съобщение за смърт

2. Лична карта на покойника

При полагане в наследствено гробно място

 1. Съобщение за смърт

 2. Лична карта на покойника

 3. Квитанция за платено гробно място, ако нямате квитанция, служителите ни ще направят необходимата справка в регистрите

 4. Удостоверение за наследници на първия положен в гроба

 5. Ако покойникът не е пряк роднина, попълват се декларации по образец от всички наследници, че са съгласни да се извърши погребението в наследственото гробно място;