В основата си погребалните обичаи включват няколко ритуални действия: подготовка тлялото на покойния със затваряне на очите му, умиване на тялото му, обличане в чиста дреха, полагане в ковчег, погребване в земята и даване на поменни трапези в деня на погребението и в специалните възпоменателни дни през годината. В пакетите са включени всички необходими траурни стоки и такси за извършване на основната услуга. В посочената сума не е включен църковен или граждански ритуал, но може да бъде добавен по желание на клиента. Цената е фиксирана за конкретната услуга. Цената се променя при заявяване на допълнителни стоки и услуги.

Хонорарът на свещеника, църковните такси и свещи се заплащат на място в съответния храм!

Извозване от адрес или болнично заведение до хладилна камера.
Товаро – разтоварна дейност (без етажи).
Административно обслужване на документи.
Извозване от хладилна камера до гробищен парк в София град.
Ковчег – обикновен.
Подготовка на ковчег.
Изкопаване и зариване на нов гроб.
Кръст – обикновен.
Некролози 5 бр. без снимка.
Траур за врата.
Траурни лентички – 10 бр.

Извозване от адрес или болнично заведение до хладилна камера.
Хладилна камера за първите 24 часа.
Товаро – разтоварна дейност / етажи с асансьор.
Административно обслужване на документи.
Доставка на траурни артикули и стоки.
Присъствие на служител от фирмата до края на ритуалът.
Запазване на ден и час за ритуала.
Извозване от хладилна камера до гробищен парк в София град.
Ковчег – обикновен.
Драперия полиестер без дантела.
Подготовка на ковчег.
Жито, погача, вино и прибори за 20 души.
Изкопаване и зариване на нов гроб.
Кръст – обикновен.
Некролози 5 бр. без снимка.
Траур за врата.
Траурни лентички – 10 бр.

Нашите услуги