0879 40 50 07 / 0879 30 40 01
гр. София, бул. Княз Александър Дондуков №103

Граждански ритуал

Граждански ритуал

Погребение и кремация с граждански ритуал...

Read more

Репатриране

Транспорт на тленни останки от Европа....

Read more

Църквите в град София

Организация за опело, транспорт – катафалка, цветя, кетъринг...

Read more

Почистване и поддръжка

Траурна агенция „Левит“ предлага за клиентите си в София, почиствне и поддръжка на гробни места, подготовка за 40 дни...

Read more

Предварително планиране

Много хора планират за житейски събития като сватби и ваканции много по-рано, но не планират нещо, което със сигурност ще се случи, погребението им....

Read more

Лекар 24/7

Констатиране на смъртта, издаване на съпътстващите към настъпилото събитие документи, съобщение за смърт, разрешение за кремиране....

Read more
Call Now Button