0879 40 50 07 / 0879 30 40 01
гр. София, бул. Княз Александър Дондуков №103

Предварително планиране

Много хора планират за житейски събития като сватби и ваканции много по-рано, но не планират нещо, което със сигурност ще се случи, погребението им. Сега е времето за предварително планиране на погребението. Основните предимства на предварителното организиране на погребението Ви е да облекчите бремето на вашите близки в едно емоционално време и да се уверите, че погребението Ви се извършва според вашите желания, като предположите какво бихте искали. Като отделите време да организирате погребението си, ще намалите с едно по-малко нещата, за  които любимите ви хора ще трябва да се тревожат, след като сте си отишли. Предварителното планиране и предварително заплащане на погребението Ви е един от най-внимателните подаръци, които можете да дадете на семейството си.

Между 70 и 75 решения се вземат в рамките на първите 24-48 часа смърт. Трудно е да се мисли рационално, докато вземането на толкова много решения в рамките на дни от загуба на някого, предварително планиране дава себе си, семейство и приятели спокойствие. Предварителното планиране дава на вашите близки посоката на вашите желания и желания.

Това е лесно. Всеки може да го направи и можете да промените решението си по всяко време.

Предварително плащане

Предплащането на погребението Ви намалява стреса и финансовата тежест върху близките Ви, след като сте си отишли. Можем да координираме плановете за плащане, които отговарят на вашите нужди, от един план за плащане до месечни вноски от равни суми. Предплащането също така предпазва Вас и вашето семейство от инфлация и растежът не се облага с данъци. В зависимост от региона, ако погребението Ви струва по-малко от сумата, която сте оставили настрана, тези средства ще бъдат възстановени на бенефициентите Ви. За повече информация относно това, което е приложимо във вашия регион, говорете с погребаният си агент.

Всяка година хиляди хора по света решават да планират предварително и предварително да платят погребението си, тези планове са предназначени да бъдат гъвкави и да се приспособяват към многото промени, които често се случват в живота на хората.

Спестявате и пари, ако решите да заплатите предварително договорените услуги и стоки, тези определени средства “замразяват” цената на погребението, като Ви предпазват от нарастващите разходи. За вашата допълнителна защита средствата за предварително договаряне се държат от законно резервно животозастрахователно дружество съгласно законите и надзора на Българската държава.

Какво можете да направите предварително?

  • Решете за погребението или кремацията и вашия тип ковчег или урна .
  • Изберете какъв тип услуга искате (религиозна, военна, нетрадиционна)
  • Определете вашите носители, изберете всяка музика или четения, които искате на ваше разположение.
  • Изберете гробищен парк.
  • Изберете коя погребална къща да използвате.
  • Изкажете предпочитанията си към паметната плоча и я проектирайте.

Плановете за предварителни уговорки за погребението избират погребални услуги и стоки, преди те да са необходими, често години преди смъртта действително да настъпи.

Предимства на предварителното договаряне

Без съмнение, най-важната причина за предварителното организиране на погребението Ви е да спестите многобройните решения на вашето семейство в емоционално трудно време, както и множеството непредвидени разходи. По време на този стресиращ момент, когато съзнанието е замъглено от загубата на близък човек, дори и най-искреното желание да създаде подходяща почит може да доведе до емоционални преразходи и други съжаляващи решения. Често имаме специални желания по отношение на нашето погребение. Предварителното планиране, осигурява на Вас и вашето семейство удовлетворението от това, че всичко ще се случи според вашите желания.

Погребалните специалисти в погребална агенция “ЛЕВИТ” ще ви помогнат да поставите вашите последни желания в писмен вид за лесно предварително планиране . Вашите близки няма да се питат: “Направихме ли правилното нещо?” Независимо от това дали предплащате услугата си, важно е да направите меморандум за погребението си, така че вашият съпруг/а  и / или семейство да могат да бъдат информирани за вашите последни желания.

Call Now Button