0879 40 50 07 / 0879 30 40 01
гр. София, бул. Княз Александър Дондуков №103

Граждански ритуал

Уважаеми клиенти, траурна агенция „Левит“ предлага за клиентите си в София организация на погребение и кремация с граждански ритуал

Граждански ритуал се уточнява при организиране на погребение, кремация и се заплаща във фирмата.

Софийски централни гробища

  • Прощална.
  • Ритуална зала.
  • Прощално слово.
  • Озвучаване.
  • Катафалка гробищен парк.
  • Салон за раздаване.
  • Кремиране или погребение.
Call Now Button