0879 40 50 07 / 0879 30 40 01
гр. София, бул. Княз Александър Дондуков №103

Лекар 24/7

Лекар 24/7

1.

Съобщение за смърт 60 лв.

Ако, екип на бърза помощ Ви е посетил,
Лекар ще посети покойника в камерата за съхранение на ул. „Опорска река“ No.3 – София

2.

Посещение на адрес 80 лв.

Екипите на бърза помощ не посещават адреси на които смъртта вече е настъпила.
При невъзможност за посещение от личният лекар на покойния, ще Ви посети лекар на агенцията за констатиране на смъртта и издаване на съпътстващите към настъпилото събитие документи, съобщение за смърт, разрешение за кремиране.

Call Now Button